Публічна оферта про надання послуг

Публічна оферта про надання послуг доступу до сайту RealtyBestUA.com

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовника). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті realtybestua.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою. ФО-П Севідов С.В. - код ЄДРПОУ 2687900773, (далі – Сайт) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Користувачу), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. При реєстрації на Cайті "RealtyBestUA.com" (надалі – Сайт), а також користуючись Сайтом, Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в цих Правилах права і обов'язки, пов'язані з використанням Сайту.
1.2. Використання інформації, матеріалів, а також будь-яка дія на Сайті означає, що ви ознайомились з Умовами та згідні з ними. В іншому випадку ви не маєте права використовувати данні Послуги. Також, якщо законодавство країни, на території якої ви користуєтесь Послугами або резидентом котрої ви являєтесь, забороняє використовувати данні Послуги, ви не можете використовувати згадані Послуги Сайту.
1.3. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.
1.4. RealtyBestUA.com має право змінювати Умови без попереднього повідомлення — нова редакція або оновлення даних Умов будуть мати постійну адресу https://realtybestua.com/. Продовжуючи використовувати Сайт після змін Умов, ви автоматично погоджуєтесь на згоду оновлених Умов.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1. Замовлення платних послуг Сайту здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, в Особистому кабінеті, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту, згідно з інструкціями, розміщеними на таких сторінках Сайту.
2.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії. Адміністрація Порталу залишає за собою право змінювати вартість і умови надання платних послуг без додаткового попереднього інформування про це Користувачів. Актуальна вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.
2.3. Адміністрація Сайту має право відмовити у поверненні коштів Користувачу, який порушив умови Угоди.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ
3.1 Надана інформація на Сайті не має якої-небудь гарантії в достовірності, і компанія не несе відповідальності за наслідки, що виникли, внаслідок використання Вами інформації, розміщеної на Сайті.
3.2. Гарантії Каталогу не поширюється на:
безперебійне функціонування Сайту;
безпомилкову роботу Сайту;
відповідність інформації на Сайті вашої мети заходу на Сайт.
3.3. Відповідальність за будь який контент (зміст) для публічного використання, будь де: текст, зображення, аудіо-відео-контент покладається на того, хто створив його.
Посилання на інші ресурси, що не належать Компанії, можуть публікуватися на сторінках цього Сайту, причому за їх доступність, роботу та зміст, а також за можливі наслідки, що виникли через використання інформації контенту цих інтернет-сайтів, Компанія не є відповідальною.
3.5. Компанія залишає за собою право без повідомлень вносити зміни до будь-яких матеріалів, опублікованих на Сайті, а також Компанія звільнена від відповідальності за точність інформації, розміщеної на її Сайті.
3.6. Характер наданих Послуг, що пропонує Компанія, періодично може змінюватись, та компанія залишає за собою право не повідомляти вас зарані про зміни.
3.7. RealtyBestUA.com має право повністю або тимчасово зупинити надання Послуг без повідомлення.

4. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, діючи добровільно і усвідомлюючи значення моїх дій, даю свою згоду на обробку персональних даних Сайтом RealtyBestUA.com, надалі «Сайт», на таких умовах:
Персональні дані оброблятимуться з метою підтримки зв'язку (комунікації) між мною і Сайтом, забезпечення авторизації та/або реєстрації, доступу до та/або зберігання інформації на веб-сайті RealtyBestUA.com, та/або ознайомлення з інформацією на веб-сайті RealtyBestUA.com, включення інформації про мене до персональних даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в ході ведення діяльності Сайтом RealtyBestUA.com.
Сайтом можуть оброблятися залишені мною на веб-сайті RealtyBestUA.com контактні (персональні) дані в тому числі, але не виключно, такі персональні дані: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові), номери телефонів (стаціонарних і мобільних).
Персональні дані можуть бути передані особам тільки відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
4.2. Мені зрозуміло, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» я маю право:
1) Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить мої персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника;
2) Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;
3) На доступ до своїх персональних даних;
4) Пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
5) Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
6) На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з навмисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи шкодять честі, гідності та ділової репутації фізичної особи;
7) Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадовим особам, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
8) Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
9) Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
10) Відкликати згоду на обробку персональних даних;
11) Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
12) На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Цим підтверджую, що я ознайомлений (-а) з фактом внесення відомостей про мене до бази даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в процесі здійснення діяльності Сайту RealtyBestUA.com.

5. ОБМЕЖЕННЯ
5.1. Користувач зобов`язується не розміщувати на Сайті:
• зміст, що порушує законодавство країни, на якій Ви користуєтеся Послугами Сайту або резидентом якої Ви є.
• контент, що порушує права або містить образи фізичних осіб чи організацій;
• інформацію, яка не відповідає дійсності, а також сумнівного чи двозначного характеру та завдає шкоди репутації Сайту, Компанії, партнерів;
• інформацію від імені інших людей чи організацій, без необхідних правомочних можливостей;
• авторську інформацію, торгові марки, патенти та інший контент, що має власників та захищений відповідними правами;
5.2. Даючи згоду з даними Умовами, користувач зобов`язується не здійснювати будь-яких дій, що можуть призвести до:
• виникнення складностей у роботі обладнання Компанії;
• складнощі в роботі з Послугами в інших користувачів Сайту;
• збитку обладнання та даних Компанії.
5.3. Користувач зобов`язаний вказувати достовірну персональну інформацію в реєстраційних формах на Сайті, в тому числі і email повинен бути вказаний дійсний.

6. ПІДСУМКОВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Перелічені умови не встановлюють між Компанією та Вами будь-яких відносин, агентських чи відносин щодо спільної діяльності тощо, однозначно не передбачених у цих Умовах.
6.2. Компанія не несе відповідальності перед Вами або будь-якими іншими третіми особами за порушення Ваших зобов'язань згідно з Умовами - це виключно Ваша відповідальність за будь-які наслідки цих порушень.
 
X

Вгору